ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις φυσικές αρχές που κυβερνούν τη σχέση μεταξύ της Νοητικής Δράσης και των Υλικών όρων κι έτσι να δώσει στο μαθητή μια κατανοητή αφετηρία για την πρακτική μελέτη του θέματος.  Ο πρώην καθηγητής William James του Πανεπιστημίου του Harvard είπε:  «Κατά πολύ, είναι η ικανότερη δήλωση εκείνης της φιλοσοφίας που έχω συναντήσει, όμορφη στη συνεχή διαφάνεια σκέψης και ύφους – μια πραγματικά κλασσική δήλωση».  Σαν βιβλίο κειμένων, δεν υπάρχει άλλο ανώτερο από αυτό, για τον προχωρημένο μαθητή της Νοητικής Επιστήμης.  Τα κεφάλαιά του είναι «Το Πνεύμα και η Ύλη», «Η υψηλότερη νοημοσύνη ελέγχει τη χαμηλότερη», «Η ενότητα του πνεύματος», «Υποκειμενικός και αντικειμενικός νους», «Περεταίρω στοχασμοί που αφορούν στον υποκειμενικό και αντικειμενικό νου», «Ο νόμος της ανάπτυξης», «Δεκτικότητα», «Η αμοιβαία δράση του συμπαντικού και των ατομικών νοών», «Αιτίες και συνθήκες», «Διαίσθηση», «Θεραπεία», «η θέληση», «Σε επαφή με τον υποσυνείδητο νου», «Το σώμα», «Η ψυχή» και «Το πνεύμα».

Σελίδες: 213
Τιμή €20,00 - Παραγγελία